22 września 2022

18 października – Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa i poważne przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka. Ofiarami handlu ludźmi są miliony ludzi na całym świecie – dorośli i dzieci.  Sprawcy, by zwerbować i wykorzystać ofiary, stosują najróżniejsze metody. Najczęściej wprowadzają w błąd
co do oferowanej pracy lub wykorzystują związek emocjonalny między werbownikiem a przyszłą ofiarą. Znaczący wpływ na wzrost przestępstwa handlu ludźmi mają aktualne ruchy migracyjne, jak również szybkość i łatwość podróżowania oraz możliwość kontaktu poprzez sieć internetową.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa dyrektorów z prośbą o podjęcie działań mających na celu uświadomienie uczniom, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.handelludzmi.eu.  Na portalu znajdą Państwo szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, a także materiały informacyjne, filmy edukacyjne, scenariusze do wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wraz ze Strażą Graniczną opracowało baner zawierający podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK). Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

– wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania informacyjne podniosą świadomość młodzieży
i wpłyną na jej bezpieczeństwo.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu