5 września 2022

Program edukacyjny „Detektory edukacyjne dla szkół”

Program edukacyjny „Detektory edukacyjne dla szkół”

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na lematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie. Swoją misję realizuje przez prowadzenie wykładów dla młodzieży i dorosłych, organizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych, czy obecność na piknikach i festiwalach nauki. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych fizyką utworzono Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej, w którym młodzież samodzielnie może wykonywać interesujące doświadczenia. Do demonstracji zjawiska promieniotwórczości niezbędne jest posiadanie specjalistycznego i kosztownego sprzętu (detektora promieniowania jonizującego), który rzadko stanowi wyposażenie szkolnych laboratoriów. Stąd oferta o nazwie „Detektory edukacyjne dla szkół”, która jest dofinansowana ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych bezpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego. W programie mogą wziąć udział grupy, które chcą wykonać pomiary w trakcie zajęć prowadzonych przez pracownika DEiS, jak i takie, które mają własny pomysł na wykorzystanie wypożyczonego sprzętu (w tym przypadku należy wypełnić formularz przygotowany na stronie NCBJ).

Detektory przesyłane są kurierem do szkoły, a szkolenie z zakresu ich użycia odbywa się w ustalonym z nauczycielem czasie przez Internet. Ponadto w trakcie trwania projektu pracownicy NCBJ są do dyspozycji uczniów i nauczycieli oferując pomoc merytoryczną.

Wypożyczenie detektorów nie tylko pozwala uczniom zmierzyć niewidzialne promieniowanie, ale również zapoznać się z metodyką wykonywania pomiarów i problemem właściwego przedstawienia wyników w sprawozdaniu. W trakcie trwania projektu nauczyciel może wykorzystać detektory do prezentacji zjawiska promieniotwórczości na zajęciach lekcyjnych.

Wypełnione formularze oraz ewentualne pytania można przesyłać przez cały rok na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń deis@ncbj.gov.pl. Więcej informacji na temat możliwości wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie internetowej Działu Edukacji i Szkoleń www.ncbj.gov.pl/deis