6 września 2022

Szkolenie „Tak dużo chciałbym Ci napisać…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VI edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci pt. „Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne.

Szkolenie odbędzie się 22 października 2022 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu, najnowsze wydawnictwo Muzeum, a także pakiet towarzyszący.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem organizatorzy proszą o przesłanie karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2022 r. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 81 710 28 27. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link