7 września 2022

Konkurs „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o konkursie pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”.

W tegorocznym Konkursie w kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” mogą być rekomendowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w województwa warmińsko-mazurskiego. Rekomendacje w tej kategorii mogą składać zarówno same szkoły, jak również wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur. Przewiduje się dodatkowo możliwość głosowania przez Internet w tzw. „Plebiscycie publiczności” poprzez oddanie głosu za pomocą strony internetowej https://es.warmia.mazury.pl (link do portalu społecznościowego Facebook Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie do 9 września 2022 r. złożyć rekomendację na odpowiednim formularzu.

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną nagrodzeni podczas III Gali Ekonomii Społecznej (6 października 2022 r.) w ramach IX obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.

Informacje o konkursie i formularz: https://es.warmia.mazury.pl/aktualnosci

Ułatwienia dostępu