7 września 2022

Rekrutacja do programu edukacyjnego Solve for Tomorrow

Firma Samsung zaprasza klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow. Projekt stawia na rozwój kompetencji przyszłości młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Tegoroczna edycja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zaletami programu są: ogólnopolski zasięg, bezpłatny udział oraz formuła otwarta dla wszystkich chętnych zespołów uczniowskich. Samsung chce wspierać szkoły, uczniów oraz nauczycieli, także w mniejszych miejscowościach i wyrównywać szanse dostępu do jakościowej edukacji.

Solve for Tomorrow został zaprojektowany w celu zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią czy matematyką oraz sztuką (STEAM) oraz zachęcenia młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking w tworzeniu rozwiązań na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Rekrutacja do II edycji Programu rozpoczyna się 20 września 2022 roku, a cały harmonogram zakłada 7-miesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów.

W odsłonie 2022/2023 Samsung czeka na zgłoszenia w 4 obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja. Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzają doświadczeni trenerzy, prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych regularnych sesjach w finałowej części programu.

Projekty finalistów drugiej edycji programu zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej i nagrodzone w ostatniej fazie programu. Jak co roku Solve for Tomorrow stawia szczególny nacisk na edukację przyszłości, czyli zdobywanie przez młodzież kompetencji przyszłości.

Kontakt w sprawie konkursu:   kontakt@solvefortomorrow.pl