8 września 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2022” – wyniki I etapu

Wojewódzka Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu I – wojewódzkiego konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dokonała oceny opisów zgłoszonych do konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 4 ust. 12-14 Regulaminu konkursu. Komisja wyłoniła kandydatów do tytułu laureata konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii:

 

Kategoria I: szkoły podstawowe

  1. Anna Gargas-Szadziewicz (Szkoła Podstawowa w Szczęsnem)

Tytuł innowacji: Rumorki – do domu! Gra dydaktyczna jako forma walki z hałasem w Szkole Podstawowej w Szczęsnem

 

  1. Urszula Jankowska (Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie)

Tytuł innowacji: Kreatywny geograf artysta – podróże w świat natury i sztuki

 

  1. Adam Janiszewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu)

Tytuł innowacji: Kreatywność – budowa robotów

 

Kategoria II: szkoły ponadpodstawowe

  1. Anna Maria Ismer (Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie)

Tytuł innowacji: Zdrowy styl życia i budowanie odporności po pandemii Covid-19

 

Gratulujemy laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu wojewódzkiego!

 

Laureaci etapu I konkursu biorą udział w etapie II – centralnym. Ogłoszenie wyników etapu centralnego nastąpi do 14 października 2022 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ułatwienia dostępu