7 września 2022

Erasmus+ druga tura – zaproszenie do składania wniosków 2022

Erasmus+ jest programem, który od 35 już lat święci triumfy w wielu europejskich krajach. Liczne projekty dla różnych grup docelowych sprawiają, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

We wrześniu i październiku można składać wnioski w programie Erasmus+ w ramach drugiej tury naboru w 2022 r.

Zaproszenie do składania wniosków 2022

Terminy składania wniosków w 2022 r. w ramach drugiej tury dotyczą:

 • 7 września:
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Centra doskonałości zawodowej
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Akademie nauczycielskie Erasmus+
 • 15 września:
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Sojusze na rzecz innowacji
 • 20 września:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży
 • 4 października:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Działania na rzecz włączenia w ramach inicjatywy DiscoverEU
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinach związanych z młodzieżą
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
 • 19 października:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Akredytacje Erasmus w dziedzinach związanych z młodzieżą

Szczegółowe informacje dostępne są w linku: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-druga-tura-skladania-wnioskow

Ułatwienia dostępu