9 września 2022

Minisatelity. Konkurs CanSat 2022/2023

Europejska Agencja Kosmiczna i Biuro Edukacji ESERO Centrum Nauki Kopernik ogłosiły start konkursu CanSat 2022/2023, do którego zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega na samodzielnym konstruowaniu minisatelitów – symulatorów sond kosmicznych przez uczniów oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Do konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna. Jeden opiekun może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin Konkursu CanSat 2022/2023.

Zespół uczniowski powinien:

– składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;

– członkowie powinni być uczniami szkoły ponadpodstawowej;

– co najmniej 50% członków zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.

 

Rekrutacja potrwa do 23 września 2022.

Zespół zgłasza opiekun wypełniając formularz elektroniczny. W formularzu należy określić wstępny plan na misję CanSata oraz zainteresowania badawcze zespołu.

Więcej informacji o konkursie: https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/

Kontakt: agnieszka.bajtyngier@kopernik.org.pl; katarzyna.nowicka@kopernik.org.pl

Organizator konkursu: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Partnerzy w Polsce: Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO, Centrum Nauki Kopernik.

Partnerem projektów STEM jest Boeing.