15 września 2022

Konkursy Ministerstwa Sprawiedliwości dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu edukacji prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości”, II edycji konkursu „Postaw na mediację” oraz w III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanych przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Konkurs „Liga Sprawiedliwości” ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym uczestnikom gwarantuje się również możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn. W poprzednich edycjach konkursu uczestniczyło ponad 200 szkół z całego kraju.

 

Szczegółowe informacje na temat III edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości” dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/iii-edycja-konkursu-liga-sprawiedliwosci.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie
i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana była pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W poprzednich edycjach Olimpiady chęć uczestnictwa zadeklarowało przeszło 3000 uczestników.

 

Szczegółowe informacje na temat III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości dostępne są pod adresem: http://iws.gov.pl/olimpiada/.

 

Konkurs „Postaw na mediację” ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów. W poprzedniej edycji udział wzięło blisko 150 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

 

Szczegółowe informacje na temat II edycji konkursu „Postaw na mediację” dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje.

Ułatwienia dostępu