16 września 2022

BohaterON w Twojej szkole 2022

Szanowni Państwo

Trwają zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię.

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, języka polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

W tym roku, wykonywane dotychczas przez uczniów, tradycyjne kartki-laurki dla Powstańców zastąpią wpisy na portalu https://dumnizpowstancow.pl/ – nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Każda szkoła, która weźmie udział w projekcie otrzyma dyplom uczestnictwa oraz imienne zaświadczenie dla koordynatora.

UDZIAŁ W AKCJI JEST BEZPŁATNY, A REKRUTACJA TRWA DO 2 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck9jAURf1VwYUJPAe81ebUkjMgCLev_Ni7VThpkFuWAHRVg/viewform

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke

 

Dodatkowo na nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej (6-8) i ponadpodstawowej czeka również możliwość udziału w 4-dniowym seminarium organizowanym w Warszawie.

W programie m.in.: spotkanie ze świadkiem historii, zwiedzanie miejsc pamięci z przewodnikiem, warsztaty z aktywnych metod nauczania oraz narzędzi pomagających w efektywnym prowadzeniu lekcji. Rekrutacja trwa do 10 września 2022 r.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 40 uczestników (2 grupy po 20 osób: I – nauczyciele ze szkół podstawowych, II – nauczyciele szkół ponadpodstawowych), którzy wezmą udział w szkoleniu. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapewniamy także nocleg i wyżywienie.

 

Formularz zgłoszeniowy na seminarium: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ABiMDeIeDlCxGV2CP2ViaGASLWvsgWPNVhDP1HbzfMBzIA/viewform

Wszystkie szczegóły dotyczące seminarium dostępne są na stronie internetowej: https://bohateronwtwojejszkole.pl/seminarium

Kontakt: rekrutacja@bohateron.pl ; tel. +48 534 361 080

 

Organizatorami projektu są: Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów. Kampania Realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Seminarium dla nauczycieli organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej”.