16 września 2022

Program edukacyjny „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych do udziału w IV edycji programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.

 

Szeroko zakrojony program edukacyjny Wód Polskich ma na celu stworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie, promując działania w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania
z rekreacji wodnej.

 

Organizator Programu zapewnia bezpłatne materiały edukacyjne, zajęcia edukacyjne oraz wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy
z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

 

Program jest objęty patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Więcej informacji: https://gdansk.wody.gov.pl.

Ułatwienia dostępu