28 września 2022

Akcja informacyjna „Czad – Cichy Zabójca”

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

 

W związku z powyższym polecam Państwa uwadze akcję informacyjną „Czad – Cichy Zabójca”, promującą elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.

Proszę Państwa o przekazanie uczniom, ich rodzicom oraz pedagogom informacji uwrażliwiających
te grupy na temat przedmiotowego zagrożenia.

 

Przekazując Państwu materiały informacyjne na temat akcji „Czad – Cichy Zabójca”, proszę
o zaangażowanie w jej realizację.

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

Załączniki:

  1. Broszura „Czad – Cichy Zabójca”.
  2. Komunikat „Czad – Cichy Zabójca”.
  3. Apel „Czad – Cichy Zabójca”.