6 października 2022

Konkurs „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, organizuje XVI edycję konkursu „Młody Innowator”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych (licea, technika). Hasło konkursu brzmi: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs uczy pracy zespołowej, wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

 

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz plakat informacyjny:

https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvi-edycja-konkursu-mlody-innowator-20222023?department=centrala