6 października 2022

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych wśród młodzieży.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach:

– mechaniczno-budowlana,

– elektryczno-elektroniczna.

Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

 

Więcej informacji: www.owt.edu.pl oraz www.not.org.pl