11 października 2022

Projekt „Lekcja: Enter”

Projekt „Lekcja: Enter” wspiera rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli. Działanie, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczy bezpłatnego szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Projekt jest realizowany przez partnerstwo: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Finansowanie odbywa się ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Większość szkoleń jest obecnie prowadzonych w formie aktywnych warsztatów online w terminach uzgodnionych z uczestnikami szkoleń.

Nadchodzący rok będzie ostatnim rokiem realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach ww. projektu i ostatnią szansą na rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych nauczycieli z wykorzystaniem środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Dotychczas w szkoleniach projektu „Lekcja: Enter” wzięło udział ponad 51 tysięcy nauczycieli i blisko 6 tysięcy szkół. W ostatnim roku realizacji projektu w szkoleniach będzie mogło jeszcze uczestniczyć ponad 20 tysięcy nauczycieli.

 

Szczegółowe, bieżące informacje dotyczące realizowanego projektu: https://lekcjaenter.pl/

Ułatwienia dostępu