24 października 2022

Konkurs dobrych praktyk szkolnych

Instytut Spraw Publicznych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dobrych praktyk szkolnych: https://lekcjaenter.pl/konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”.

Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole,
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

Zgłoszenia – do 10 listopada 2022 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń.

Opisy działań Laureatów poprzednich edycji konkursu tworzą bazę dobrych praktyk szkolnych:

https://lekcjaenter.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki

Dołączą do nich Laureaci bieżącej edycji.