24 października 2022

Wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 14, 17 i 18 października 2022 r. w trzech miastach (Olsztyn, Ełk i Elbląg) województwa warmińsko-mazurskiego odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wyróżniający się nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, a także wręczono im nagrody.

W uroczystościach, poza osobami odznaczonymi i nagrodzonymi, udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele kościołów, związków zawodowych, instytucji współpracujących i działających na rzecz oświaty oraz mediów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało siedem osób, w tym jedna osoba Złotym Krzyżem Zasługi, jedna – Srebrnym Krzyżem Zasługi,a pięć – Brązowym Krzyżem Zasługi.

Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano sto dwadzieścia dziewięć osób.

W dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczone zostały sto sześćdziesiąt cztery osoby.

Ponadto dwudziestu jeden nauczycieli otrzymało nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a dwudziestu pięciu – nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorzy uroczystości – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki – gratulując pedagogom otrzymanych  odznaczeń i wyróżnień oraz dziękując im za zaangażowanie, codzienny trud i pracę na rzecz Ojczyzny, podkreślali ich znaczącą rolę w kształtowaniu młodych Polaków.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również akcentów artystycznych. W Olsztynie wystąpili nauczyciele, uczniowie oraz absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie w Ostródzie, w Ełku – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, zaś w Elblągu – samorząd uczniowski Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz.

Natomiast podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej dnia 13 października 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Małgorzacie Siergiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie został nadany tytuł honorowy profesora oświaty.