27 października 2022

VIII edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Turnieju Debat Historycznych – największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wykorzystującym formę debaty oksfordzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje organizowanego od 2016 r. Turnieju były objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Turniej to nie tylko doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski, ale również sposobność ćwiczenia warsztatu oksfordzkiego: umiejętności budowania logicznej argumentacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Rozgrywki odbywają się w dwóch etapach: regionalnym oraz finałowym. Dla Laureatów przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić 4-osobową drużynę (z ewentualnym zawodnikiem rezerwowym) wraz z opiekunem do koordynatora Oddziału/Delegatury IPN właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły. Zwycięzcy turniejów regionalnych w czerwcu 2023 r. wezmą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych IPN w Warszawie.

 

Koordynatorem regionalnym Delegatury IPN w Olsztynie jest Dawid Zagził: dawid.zagzil@ipn.gov.pl

Link: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/turniej-debat-historycznych