24 października 2022

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych (17–18 listopada 2022)

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów zainteresowanych budowaniem kariery zawodowej w branżach handlowej i logistycznej do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2022 r. w formule on-line.

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym od 2020 r. (na przełomie marca i kwietnia oraz w listopadzie). Jego celem jest zapoznanie Uczniów ze specyfiką pracy w obszarach szeroko rozumianej logistyki oraz handlu. Poszczególne prelekcje prowadzą profesjonalni trenerzy Akademii Umiejętności Eurocash posiadający ponad 20-letnie doświadczanie zawodowe w branży FMCG oraz praktycy w obszarze logistyki (pracownicy Eurocash Logistyka), którzy dysponują szeroką wiedzą fachową. Celem każdej edycji Wirtualnego Festiwalu jest również przekazanie Uczniom wiedzy (w ramach doradztwa zawodowego) jak planować swoją ścieżkę zawodową, jak odnaleźć się na rynku pracy oraz jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe.

Tegoroczna, listopadowa edycja odbędzie się wg następującego harmonogramu:

17 listopada, w godz. 8:50 – 13:15 – hasło przewodnie: Techniki sprzedaży na start 

18 listopada, w godz. 8:50 – 13:15 – hasło przewodnie: Transport w logistyce 

Szczegółowy plan spotkania oraz informacje organizacyjne znajdują się w dołączonej agendzie.