27 października 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

20 października 2022 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w Olsztynie. Spotkaniu przewodniczyła Pani Dorota Anuszkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

W spotkaniu wziął udział Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in., jak ważną rolę na dalszych etapach kształcenia uczniów odgrywa edukacja w szkole podstawowej. Pan Kurator podziękował Pani Agnieszce Jankowskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie i jej nauczycielom za przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani  Ewa Klonowska – wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego omówiła wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie warmińsko-mazurskim. Następnie Rada Dyrektorów dyskutowała nad sposobami poprawy jakości pracy szkół podstawowych i efektów kształcenia w kontekście egzaminów klas ósmych, a także nad zmianami zachodzącymi we współczesnej szkole i jej obecnymi potrzebami oraz formami wsparcia dyrektorów w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru.

Kolejna część spotkania poświęcona była obchodom Roku Mikołaja Kopernika w województwie warmińsko-mazurskim oraz zaplanowaniu działań, które Rada Dyrektorów będzie podejmowała w roku szkolnym 2022/2023.