17 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Parafia Archikatedralna pw. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M oraz Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. rozwijanie zainteresowań historycznych oraz humanistycznych, kształtowanie postaw patriotycznych.

Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie przez dyrektora szkoły karty zgłoszenia na adres mailowy Organizatora do 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje: www.katedra-wawelska.pl

Kontakt: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl