18 listopada 2022

Konkurs recytatorski twórczości Żołnierzy Wyklętych „Na znojną walkę”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zaprasza do udziału w II edycji konkursu recytatorskiego twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę” Celem konkursu jest m.in. zapoznanie uczestników z losem żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów woj. warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przygotowanie jednego wiersza autorstwa Żołnierzy Wyklętych spośród zaproponowanych przez Organizatora w Regulaminie. Nagranie (recytację utworu) należy przesłać na płycie CD/DVD/pendrive wraz z wypełnionym załącznikiem w formie papierowej na adres:

IPN-KŚZpNP Delegatura w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Będą mogli również zaprezentować swoją recytację utworu na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Konkurs zostanie wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, zatwierdzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku chętni uczestnicy konkursu będą mogli skorzystać z pakietu edukacyjnego, który przygotowała Delegatura IPN w Olsztynie. Aby otrzymać go drogą elektroniczną, należy skontaktować się z koordynatorem konkursu.

Dla uczestników konkursu Delegatura IPN w Olsztynie przygotowała również warsztaty recytatorskie, podczas których będą mogli udoskonalić swoją recytację pod okiem specjalisty. Zajęcia odbędą się 12 grudnia 2022 r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorem konkursu do 30 listopada br.

Termin nadsyłania nagrań wraz z załącznikiem: 31.01.2023 r. (decyduje data nadania).

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Wioleta Wróbel, pracownik OBEN Delegatury IPN w Olsztynie:

tel. 89 5214808; e-mail:  wioleta.wrobel@ipn.gov.pl

Link: bialystok.ipn.gov.pl

Ułatwienia dostępu