23 listopada 2022

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

18 listopada 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem szkolenia było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę.

Podczas szkolenia nauczyciele uzyskali podstawowe informacje na temat cukrzycy dzieci i młodzieży, metod i zasad jej leczenia, problemów psychologicznych dziecka chorego na cukrzycę, zasad współpracy nauczycieli z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Szkolenie prowadziła dr n. med. Bożenna Klonowska, specjalista chorób dziecięcych, pediatra, endokrynolog i diabetolog. Wzięło w nim udział 148 nauczycieli z 94 szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla uczestników szkolenia dostępne są materiały (filmy i broszury) – w opcji do pobrania – na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl.

Uczestnicy szkolenia pt. Dziecko z cukrzycą
Uczestnicy szkolenia pt. Dziecko z cukrzycą
dr n. med. Bożenna Klonowska przemawia do uczestników szkolenia
dr n. med. Bożenna Klonowska przemawia do uczestników szkolenia