7 grudnia 2022

Wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

30 listopada br. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu odniósł się do wysiłków, jakie szkoły i placówki podjęły, aby otrzymać certyfikaty. Zwrócił uwagę na konieczność dalszej mobilizacji uczniów i wychowanków do działań mających na celu wypełnienie zadań konkursowych w obszarze bezpieczeństwa, ekologii oraz wartości patriotycznych.

W ramach działań podejmowanych przez placówki starające się o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” realizowane są zadania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zjawisku agresji i przemocy. Do tegorocznej, dwunastej już edycji konkursu wpłynęło 39 zgłoszeń. Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 6 szkołom i 2 przedszkolom (https://www.ko.olsztyn.pl/2022/10/04/rozstrzygniecie-konkursu-szkola-promujaca-bezpieczenstwo-xii-edycja-2021-2022/). Występ uczniów z klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie (piosenka „Internetowy ze mnie gość”, inscenizacja „Rybki w sieci”, piosenka „Hartuj ciało”) uświetnił pierwszą część uroczystości poświęconą ww. Certyfikatowi.

Nagrodzone w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku” szkoły i placówki integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, angażują do działań społeczność szkolną i społeczność lokalną. O Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” ubiegało się 46 szkół i placówek. Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoła Przyjazna Środowisku” 33 szkołom i placówkom (https://www.ko.olsztyn.pl/2022/10/27/rozstrzygniecie-konkursu-certyfikat-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-przyjazna-srodowisku-edycja-xvii-2021-2022/). Po wręczeniu certyfikatów pani Iwona Rosa, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku dokonała podsumowania realizacji zadań w ramach projektu pt. ,,Dbaj o klimat. Redukuj CO2”.

Celem przedsięwzięcia, jakim jest konkurs „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, było wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które pomagają zrozumieć i przyjąć za swoją koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne. Chodzi tutaj m.in o tworzenie atmosfery wspólnoty sprzyjającej współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej, odwoływaniu się do kulturowego dziedzictwa, kultywowaniu tradycji.

Do konkursu zgłosiło się 89 przedszkoli, szkół, zespołów szkół oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Na wniosek Kapituły Konkursowej Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoły Wiernej Dziedzictwu” 73 szkołom i placówkom (https://www.ko.olsztyn.pl/2022/10/18/lista-szkol-placowek-certyfikat-szkola-wierna-dziedzictwu-na-lata-szkolne-2022-2023-2024-2025/).

Certyfikaty i podziękowania nagrodzonym szkołom i placówkom w ramach trzech ww. Certyfikatów wręczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Panowie Kuratorzy złożyli również podziękowania członkom Komisji konkursowych.

W końcowej części gali zostały przekazane nagrody laureatom etapu centralnego konkursu „Kierunek – innowacja”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Laureatami konkursu z województwa warmińsko-mazurskiego zostali nauczyciele: Adam Janiszewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu) oraz Anna Maria Ismer (Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie). W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka nagrody wręczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Ostatnim punktem gali był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Grupa dziewcząt w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego zatańczyła poloneza kompozycji Wojciecha Kilara do filmu pt. „Pan Tadeusz”, a następnie solistki zaśpiewały utwory: „Uwierz Polsko”, „Mamo tyś płakała” oraz „Modlitwa o pokój”. Występ ten, podobnie jak poprzednie, wzbudził aplauz widowni.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym Certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Dziękujemy za wsparcie organizacyjne podczas gali ze strony uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach tych konkursów. Uczestnictwo w nich jest nie tylko świadectwem aktywności szkolnych społeczności, ale służy przede wszystkim budowaniu wspólnoty narodowej i rozwojowi cywilizacyjnemu naszego regionu.

Ułatwienia dostępu