15 grudnia 2022

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line – „Struktury Polskiego Państwa Podziemnego”

Szanowni Państwo

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w kolejnej lekcji on-line II edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, pracownicy olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej omówią dwa ważne tematy z zakresu historii II wojny światowej. Wprowadzenie w tematykę przedstawi Wioleta Wróbel.

Prowadzący zajęcia 20 grudnia 2022 r. (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

  1. Struktury cywilno-społeczne Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne powstało po to, aby przygotować i przeprowadzić powstanie powszechne przeciwko okupantom. Było to zadanie najważniejsze, do jego wykonania oczywiście niezbędne były oddziały bojowe, ale państwo podziemne to nie tylko konspiracyjna armia, ale także struktury cywilne. To one miały odpowiadać za bezpieczeństwo na powstańczych tyłach, to one miały na wyzwolonych ziemiach ujawnić się i „z marszu” realizować odbudowę państwa polskiego. Dlatego też równolegle do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Polskim Państwie Podziemnym wykształcił się pion cywilnej administracji i życia politycznego, którego rozpoznawalnymi symbolami stały się Delegatura Rządu RP na Kraj, jak również Rada Jedności Narodowej – quasi parlament Polski Podziemnej. O tych strukturach i osobach jej tworzących będzie to opowieść.., a opowiadać będzie dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie.

  1. Struktury wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego

Zajęcie terenów II Rzeczypospolitej z końcem września 1939 r. przez wojska niemieckie i sowieckie, spowodowało konieczność zmiany sposobu walki Polaków, którzy od tej pory przystąpili do budowy struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jednym z jej filarów był tzw. pion zbrojny, opierający się na przygotowywaniu, planowaniu i realizacji szeregu operacji przeciwko okupacyjnym władzom. Począwszy od Służby Zwycięstwu Polski, przez Związek Walki Zbrojnej, aż po utworzoną w 1942 r. Armię Krajową, polscy żołnierze podejmowali często nierówną walkę z wrogiem, czyniąc to w imię godności, wolności oraz wiary w ostateczne zwycięstwo. Temat zaprezentuje Dawid Zagził – historyk Delegatury IPN w Olsztynie.

UWAGA!

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu