16 grudnia 2022

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2022 rok – JST

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Olsztyn, 16 grudnia 2022 r.

ZK.3146.3.40.2022.MM

Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2022 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”. Dotację rozliczamy wg zweryfikowanych danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w zakładce „Raporty SIO2 rok 2022/2023”. Jednocześnie przypominam, że termin weryfikacji tych danych trwa do 19 grudnia 2022 r. Rozliczenie finansowe należy złożyć do 10 stycznia 2023 r.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji wg rozdziałów – Wychowanie przedszkolne
  2. Załącznik nr 2 – Aplikacja do rozliczenia dotacji za 2022 rok

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji przygotowane przez organ prowadzący należy przekazać w jednej, z niżej wymienionych form:

  • przesłać na adres:
    Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
  • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
    na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Mateusz Marcinek, Starszy specjalista 89 52 32 383
Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty