16 grudnia 2022

Stypendium MEiN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021 / 2022

W 2022 r. 753 uczniów otrzyma stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Wysokość stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody. Łącznie na ten cel MEiN przeznaczy blisko 2,3 mln zł. Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!

W 2022 r. 753 uczniów otrzyma stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Wysokość stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody. Łącznie na ten cel MEiN przeznaczy blisko 2,3 mln zł. Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w danym roku szkolnym.

W 2022 r. do MEiN wpłynęło łącznie 2 715 wniosków o przyznanie stypendium. Otrzyma je łącznie 753 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022.

Link: www.gov.pl/

Ułatwienia dostępu