21 grudnia 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

16 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w Olsztynie. Spotkanie otworzyła Pani Dorota Anuszkiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, która w swoim wystąpieniu podziękowała dyrektorom za dotychczasową współpracę i ich zaangażowanie w działania Rady.

W pierwszej części spotkania zastępca przewodniczącego Rady Dyrektorów pani Danuta Bamburek przedstawiła wnioski i rekomendacje do dalszej pracy na bieżący rok szkolny. Następnie Pani Beata Bukowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku podzieliła się doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat lekcji otwartej z chemii, która obyła się w jej szkole. Zajęcia obserwowali dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych.

W dalszej części spotkania dyrektorzy zaplanowali kolejne działania wspierające szkoły podstawowe województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Wioletta Nowakowska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie)  zaproponowała zorganizowanie lekcji otwartej z matematyki dla dyrektorów i nauczycieli matematyki sąsiadujących szkół. Pani Agnieszka Jankowska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie) przekazała informacje na temat możliwości przeprowadzenia w swojej placówce szeregu spotkań w formie wizyt studyjnych obejmujących różnorodne ścieżki tematyczne związane z tworzeniem w szkole warunków sprzyjających rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w procesie uczenia się i nauczania. Pan Leszek Retel (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi) zaproponował podzielenie się dobrymi praktykami z zakresu pozyskiwania  środków pozabudżetowych oraz pisania projektów. W inicjatywę organizacji spotkań tematycznych dla zainteresowanych nimi szkół włączyli się również Pani Dyrektor Alicja Pogorzelska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie oraz Pan Dyrektor Wojciech Kordaczuk ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

Z uwagi na znaczenie edukacji wczesnoszkolnej na kolejnych etapach kształcenia, dyrektorzy zaproponowali zorganizowanie konferencji poświęconej edukacji najmłodszych.

Ułatwienia dostępu