13 stycznia 2023

XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo”

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zachęca do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023– konkurs w kategorii przygotowania pracy na temat „Cyberbezpieczeństwa”. Praca może być wykonana w postaci animacji komputerowej czy prezentacji.

Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują prace zakwalifikowanych uczniów do dnia 3 marca 2023 roku.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w zakładce Konkursy pod linkiem https://pcdn.edu.pl/

Ułatwienia dostępu