13 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

 

„Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” jest konkursem Instytutu Badań Edukacyjnych, adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu:

  • dóbr i usług specyficznych dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • historii społeczno-gospodarczej regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • istotnych wydarzeń społeczno-gospodarczych regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych;
  • postaci mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Konkurs ma charakter indywidulany. Dla najwyżej ocenionych prac przewiduje się nagrody o wartości:

  • 1 miejsce – 8 000 zł;
  • 2 miejsce – 6 000 zł;
  • 3 miejsce – 4 000 zł;
  • dwa wyróżnienia – 2 000 zł.

Termin na przygotowanie prac konkursowych mija w dniu 15 maja 2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych pod linkiem https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-poznaj-lokanie-promuj-globalnie

Ułatwienia dostępu