13 stycznia 2023

XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ponadgimnazjalnych

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zachęca do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym – konkurs w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego oraz z wykorzystaniem języków programowania dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2022/2023.

Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują prace zakwalifikowanych uczniów do dnia 3 marca 2023 roku.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w zakładce Konkursy pod linkiem https://pcdn.edu.pl/

Ułatwienia dostępu