13 stycznia 2023

VIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w kategorii kodowania w aplikacji Scratch

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zachęca do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023– konkurs w kategorii kodowania w aplikacji Scratch.

Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują zakwalifikowane prace uczniów do dnia 3 marca 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w zakładce Konkursy pod linkiem https://pcdn.edu.pl/

Ułatwienia dostępu