25 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (Trends in International Mathematics and Science Study)

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie jest realizowane co 4 lata, od 1995 roku, i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

W skali międzynarodowej program jest organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadzenie badania. W badaniu bierze udział ponad 60 krajów z całego świata.

Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski. Wyniki badania są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Udział uczniów w badaniu TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców).

Jeżeli podczas przeprowadzania badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ostrożności, zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Informacje o programie TIMSS znajdują się na stronie: https://timss.ibe.edu.pl/.
Dodatkowych informacji udziela zespół TIMSS w Polsce, e-mail: timss@ibe.edu.pl.