19 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji pt: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji pt: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”, która odbędzie się 15 lutego 2023 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kształcenia zawodowego, głównie do pracodawców, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym w celu tworzenia profili kształcenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Program konferencji koncentruje się na wykorzystaniu potencjału biznesu w kształceniu zawodowym, możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej
i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z samorządami i lokalnymi pracodawcami.

Będzie to wydarzenie hybrydowe, co zwiększy możliwość wzięcia w nim udziału większej liczbie osób zainteresowanych tą tematyką. Na zakończenie konferencji odbędzie się wizyta studyjna w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku oraz w Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o.

Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Stoczni Saxdor Shipyard Sp.zo.o. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki.

             REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Zgłoszenia na konferencję w formule online będą przyjmowane do 10 lutego 2023 r.

Załączniki:
Program spotkania

Ułatwienia dostępu