14 lutego 2023

O okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej na lekcji on-line

Za nami kolejne spotkanie zrealizowane w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi”. 8 lutego historycy z olsztyńskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej opowiedzieli o realiach życia w okupowanej Polsce.

Jako pierwszy głos zabrał dr Krzysztof Kierski. Przedstawił on ogólne założenia polityki III Rzeszy wobec ziem polskich i zamieszkującej je ludności. Wyjaśnił jakie części II Rzeczpospolitej zostały wcielone do Niemiec oraz czym było Generalne Gubernatorstwo. Zapoznał też słuchaczy z różnymi formami terroru stosowanego wobec Polaków, Żydów i przedstawicieli innych narodowości. Dużo miejsca dr Kierski poświęcił eksterminacji inteligencji i wszystkich tych, których narodowosocjalistyczne kierownictwo III Rzeszy uznało za zagrożenie dla niemieckiego panowania. Byli to m.in. ludzie nauki i kultury, księża, nauczyciele, działacze polityczni i społeczni.

Kluczową rolę w systemie eksterminacji odegrały niemieckie obozy koncentracyjne. Więcej na ten temat opowiedział Mateusz Wojciechowski. Obozy takie powstały w Oświęcimiu, Chełmnie, Treblince, Sobiborze, Majdanku i Bełżcu. Osadzeni w nich (Polacy, Żydzi, Cyganie, jeńcy radzieccy) poddani zostali przyśpieszonej eksterminacji. Mateusz Wojciechowski podał krótką historię i charakterystykę każdego z tych miejsc martyrologii, a także poruszył różne aspekty życia obozowego. Swoje wystąpienie zakończył omówieniem sposobów upamiętnienia cierpienia i krzywd, jakich doświadczyli więźniowie obozów zagłady od III Rzeszy.

Ułatwienia dostępu