15 lutego 2023

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line „Okupacja sowiecka” oraz „Zbrodnia katyńska”

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w kolejnej lekcji on-line II edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”, która odbędzie się 21 lutego 2023 r. (godz. 10.45-11.30).

Podobnie, jak na poprzednich spotkaniach, pracownicy olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej omówią dwa ważne tematy z zakresu historii II wojny światowej.

  1. Okupacja sowiecka

Po 17 września 1939 r. prawie połowa terytorium II Rzeczpospolitej znalazła się pod sowiecką okupacją. Ludność zamieszkująca wschodnie województwa podbitej Polski została poddana okrutnemu terrorowi, którego ofiarami padały nie tylko osoby mogące stanowić zagrożenie dla reżimu, ale i ludzie, którzy w żadnym wypadku nie byli w stanie prowadzić antysowieckiej działalności np. kilkuletnie dzieci. Liczbę Polaków poddanych bolszewickim represjom w latach 1939-1941 należy szacować w setkach tysięcy.  O realiach okupacji sowieckiej opowie Michał Ostapiuk – historyk Delegatury IPN w Olsztynie.

  1. Zbrodnia katyńska

Zbrodnia katyńska, dokonana wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na polskich jeńcach wojennych, przetrzymywanych w obozach na terenie Związku Sowieckiego pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń historii Polski XX w. Istotą właściwego zrozumienia tematu jest konieczność pochylenia się nad aspektami: genezy sowieckiego ludobójstwa, mordu katyńskiego, a także „sprawy Katynia” po odkryciu masowych mogił w 1943 r. Temat ten przybliży Dawid Zagził, historyk Delegatury IPN w Olsztynie.

 

Link: Formularz zgłoszeniowy – przyjmowanie zgłoszeń do g. 15.00 (20.02.2023r.).