14 lutego 2023

VII Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

Tematy prac konkursowych:

  • Każda książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę i każda ma serce. Napisz list do Kornela Makuszyńskiego, w którym podziękujesz mu za książkę, która  zrobiła na Tobie największe wrażenie.
  • Czy Kornel Makuszyński miał rację, że „nie byłoby radości bez smutku”? W swojej pracy odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego utworu pisarza.
  • Książka naucza serce dobroci, naucza świętości cierpienia i pogody bólu. Wskaż bohatera literackiego stworzonego przez Kornela Makuszyńskiego, którego doświadczenia i postawa mogą być wzorem do naśladowania dla obecnej  młodzieży.

Prace należy dostarczyć do 3 marca 2023 r.

Wszelkie informacje i regulamin zawarte są na stronie internetowej:

https://ken.pbw.lublin.pl/aktualnosci/vii-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-tworczosci-kornela-makuszynskiego-czytanie-jest-przygoda

Ułatwienia dostępu