9 marca 2023

XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i  Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2023 w Bielsku Białej

 

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Złote Łany” organizuje pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i  Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2023.

 

Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W  przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Warunkiem udziału jest wysłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisane na  komputerze) do dnia 20 czerwca 2023 r. pod adres:

 

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
43-300 Bielsko-Biała
Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2023

lub online: zgloszenia@lipa.sckbest.pl

 

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/