24 marca 2023

O lekcji on-line – „Armia Andersa” oraz „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”

 

22 marca miało miejsce spotkanie zrealizowane w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

Mapa Europy podzielonej między Niemców i Rosjan z naniesionym linią przerywaną szlakiem bojowym Armii Andersa
Dr Krzysztof Kierski: Armia Andersa

Dr Krzysztof Kierski, historyk Delegatury IPN w Olsztynie, przedstawił dzieje tzw. Armii Andersa. Utworzenie tej formacji na terenach Związku Sowieckiego stało się możliwe dzięki zawarciu układu Sikorski-Majski.

Jakkolwiek porozumienie to było krytykowane, to jednak umożliwiło ono uwolnienie wielu Polaków z więzień sowieckich i utworzenie Armii Polskiej, podporządkowanej legalnemu rządowi polskiemu Władysława Sikorskiego. Dowódcą nowej formacji został gen. Władysław Anders.Wraz z ewakuowaną do Iranu Armią Polską, udało się wydostać z ZSRR liczną grupę cywili, w tym wiele dzieci.

Oddziały Armii Andersa wniosły duży wkład w walkę z Niemcami, przede wszystkim na terenie Afryki Północnej i Półwyspu Apenińskiego. Nie można też zapominać, że na długi czas dla żołnierzy i dużej grupy cywili stała się ona namiastką utraconej Ojczyzny. Warta podkreślenia jest też jej działalność kulturalna oraz wydawnicza.

Mężczyzna ubrany w garnitur i koszulę z krawatem na tle logotypu Instytutu Pamięci Narodowej w oknie wideokonferencji
Dr Krzysztof Kierski: Armia Andersa

 

Kobieta w czepku pielęgiarki i czerwonym krzyżem na piersi wraz z grupą dzieci stoi w półmroku korytarza
Dawid Zagził: Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Dawid Zagził, historyk Delegatury IPN w Olsztynie mówił o postawie osób, które częstokroć z narażeniem życia własnego i swoich najbliższych decydowały się na pomoc Żydom skazanym przez hitlerowski reżim na zagładę.

Prelegent przedstawił etapy pozbawiania Żydów poszczególnych praw, najpierw w samych Niemczech, a później także na terenach podbitych, w tym przede wszystkim na ziemiach polskich.

Żydzi zostali zamknięci w gettach, odbierano im majątek, wywożono do obozów koncentracyjnych, zabijano. Wielu Polaków, pomimo olbrzymiego ryzyka, zdecydowało się na różne formy pomocy ludności żydowskiej.

Niektórzy z nich zostali po II wojnie światowej uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, jak na przykład: Henryk Sławik, siostra Matylda Getter, ks. Henryk Godlewski, Zofia Kossak-Szczucka oraz Antonina i Jan Żabińscy.

Formy udzielanej przez nich pomocy były różne; każda z nich jednak dawała szansę na przetrwanie w tragicznych latach II wojny światowej.

Strona prezentacji w ramach wideokonferencji. Tytuł karty: Getta w Generalnym Gubernatorstwie
Dawid Zagził: Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Ułatwienia dostępu