22 marca 2023

Stypendia i zasiłki szkolne – zapotrzebowanie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy

 

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2023 r., dla obywateli Ukrainy. Kwoty zapotrzebowania powinny być podane wyłącznie na podstawie już wydanych decyzji administracyjnych lub pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

Wypełnioną tabelę z kwotami (w tym już zrealizowanymi wypłatami ze środków własnych, jeżeli takie wystąpiły) wraz z podpisem proszę przesłać w terminie do dnia 28 marca 2023 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Załączniki

Ułatwienia dostępu