29 marca 2023

Bezpłatne kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny dla czynnych nauczycieli

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz Nauczyciele,

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie planowana jest kolejna edycja bezpłatnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Studia adresowane są do czynnych nauczycieli. Studia w formule hybrydowej trwają 4 semestry (maj 2023 – grudzień 2024), Limit 50 słuchaczy.

 

Warunki przyjęcia na ww. studia podyplomowe:

  • ukończone studia wyższe z pedagogiki (w tym wczesnej edukacji), pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii lub fizjoterapii,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

Dodatkowym kryterium przyjęcia będzie kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

Wstępne zgłoszenia wraz z adresem e-mailowym kandydata, należy przesłać na adres e-mail: karolina.malenda@ug.edu.pl do 10 kwietnia 2023 r. Zgłoszenie to nie zastępuje formalnego udziału w procesie rekrutacji, pozwala jednak na przesłanie ważnych informacji nt. studiów, szczegółów rekrutacji oraz ważnych terminów.  Brak jest ograniczeń w liczbie zgłoszeń z jednej szkoły/placówki.

Ułatwienia dostępu