27 marca 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji pt. „Depresja, zachowania suicydalne dzieci i młodzieży a wspierająca rola szkoły”

 

Dyrektorzy, nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 5 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-12.00  w sali 160 Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się konferencja pt. „Depresja, zachowania suicydalne dzieci i młodzieży a wspierająca rola szkoły” dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Celem konferencji jest zwiększenie wiedzy nauczycieli, pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkole na temat specyfiki zjawiska depresji, samobójstw i samookaleczania się dzieci i młodzieży, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów reagowania.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc przed 31 marca rekrutacja zostanie zamknięta przed upływem tego terminu.

Program konferencji w załączeniu.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Formularz zgłoszeniowy. – wygasa 31.03.2023 o godzinie 15.00

Załączniki

Program konferencji
Data: 2023-03-21, rozmiar: 631 KB

Ułatwienia dostępu