6 kwietnia 2023

Konferencja „Depresja, zachowania suicydalne dzieci i młodzieży a wspierająca rola szkoły”

5 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Depresja, zachowania suicydalne dzieci i młodzieży a wspierająca rola szkoły”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy nauczycieli, pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkole na temat specyfiki zjawiska depresji, samobójstw i samookaleczania się dzieci i młodzieży, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów reagowania.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

W panelu prelegentów wzięli udział:

  • dr Joanna Stojer-Polańska, doktor nauk prawnych, kryminalistyk, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytetu SWPS, która przedstawiła prezentację: „Czynniki ryzyka samobójstwa oraz czynniki wsparcia przy zagrożeniu suicydalnym”
  • Maciej Rokus, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przedstawił prezentację: „Bezpieczeństwo młodzieży, zdrowie psychiczne, depresje, samobójstwa. Właściwy odbiór rzeczywistości i realny czas na reakcje”;
  • Anna Hryniewicz, psycholog Instytutu Edukacja Pro Futuro omówiła temat „Empatia jako narzędzie wsparcia w rękach nauczyciela – czym jest a czym nie jest i dlaczego dbanie o zdrowie psychiczne nauczycieli jest takie ważne”

 W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, głównie byli to nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy szkolni.

Ułatwienia dostępu