4 kwietnia 2023

„Aktywna tablica” edycja 2023 – nabór wniosków

Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W 2023 r. obowiązują nowe formularze wniosków.

Wnioski organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wcześniej proszę zapoznać się z instrukcją:

https://www.ko.olsztyn.pl/2023/04/04/rzadowy-program-aktywna-tablica-edycja-2023-nabor-wnioskow/

Ułatwienia dostępu