7 kwietnia 2023

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez JST oraz inne niż JST osoby prawne i osoby fizyczne w województwie warmińsko-mazurskim – rok szkolny 2023/2024

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i placówki
Dyrektorzy publicznych szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przekazuję informacje dotyczące opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek w województwie warmińsko-mazurskim  w roku szkolnym 2023/2024.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

Załączniki:

Ułatwienia dostępu