26 kwietnia 2023

„Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – konkurs filmowy dla szkół podstawowych

Konkurs filmowy „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym” jest jednym z elementów, realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) projektu „Bezpieczna szkoła Krokodylka Tirka” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Celami konkursu są m.in.:

  • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych wzorców zachowania się najmłodszych uczestników w ruchu drogowym oraz wzrost ich bezpieczeństwa jako niechronionych uczestników ruchu drogowego;
  • upowszechnianie znajomości zasad bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczniów klas 0-3 szkół podstawowych na terenie całego kraju, poprzez naukę właściwego zachowania się na drodze oraz w trakcie podróży z zastosowaniem podstawowych przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa obowiązujących niechronionych uczestników ruchu drogowego;
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń, a także postępowania w sytuacji ich wystąpienia;
  • popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dorosłych uczestników ruchu drogowego, wsparcie merytoryczne pracowników placówek oświatowych w zakresie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych w całej Polsce. W konkursie biorą udział całe klasy (zwane „Zespołami”). Warunkiem koniecznym jest, aby w skład Zespołu wchodziły wyłącznie dzieci z tej samej klasy szkoły podstawowej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu i zgłoszenie go w jednej z dwóch kategorii:

  1. klasy 0-1,
  2. klasy 2-3.

Film musi nawiązywać do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i hasła konkursowego: Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59:59.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gitd/konkurs-filmowy

Zachęcamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Ułatwienia dostępu