5 maja 2023

Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole”

Centrum Edukacji Medialnej zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na stworzenie kreatywnego scenariusza zajęć lub projektu.

Główny cel konkursu to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych, a zadaniem nauczycieli jest nie tylko stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane przeprowadzenie zajęć w szkole.

Jest to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja,
a także wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu.

Zgłoszenia udziału w konkursie organizator przyjmuje do 31 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Konkursu: https://cempolska.pl/konkurs/

Ułatwienia dostępu