31 maja 2023

Apel do dyrektorów szkół w sprawie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w okresie letnim

Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wakacjami, proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Zadbajmy o to, aby uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi.

Apeluję o przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, wypoczynku nad wodą, w górach, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Przypomnijmy o niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów, spożywania alkoholu, a także o niebezpieczeństwach związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Zwracam się także z prośbą o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wypadkami wśród dzieci i młodzieży korzystających z przyszkolnych obiektów sportowych.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania w zakresie profilaktyki i wychowania pozwolą uniknąć wielu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu