29 czerwca 2023

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Działalność Kuratorium Oświaty w Olsztynie – film z tłumaczeniem migowym

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – informacja dla osób głuchych i słabosłyszących – film z tłumaczeniem migowym

Ułatwienia dostępu