21 lipca 2023

Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Znalazły się w nich m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia. Informacje zawarte w materiałach będą pomocne przy składaniu wniosków w kolejnych naborach.

www.gov.pl/

Ułatwienia dostępu